-

Tjenester og kontaktinformasjon

Her finner du mer informasjon og opplysninger om tjenesten.

For mer informasjon kontakt SLT-koordinator Ketil Berg:
Telefonnr.: 99095754
e-post: ketil.berg@eidskog.kommune.no

Her får du en oversikt over kontaktpersoner, søknadskjema og tilbud.

Her finner du mer informasjom om Glåmdal krisesenter.

Her finner du mer informasjon om Familievernkontoret.