-

Tjenester og kontaktinformasjon

Psykisk helsetjeneste

Her finner du mer informasjon og opplysninger om tjenesten.

SLT- samordning av lokale rus-og kriminalitetsforebyggende tiltak

For mer informasjon kontakt SLT-koordinator Ketil Berg:
Telefonnr.: 99095754
e-post: ketil.berg@eidskog.kommune.no

Tildelingskontoret

Her får du en oversikt over kontaktpersoner, søknadskjema og tilbud.

Glåmdal krisesenter

Her finner du mer informasjom om Glåmdal krisesenter.

Familievernkontoret

Her finner du mer informasjon om Familievernkontoret.